Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227293 nr. 14

27 293
Wet op het BTW-compensatiefonds

nr. 14
MOTIE VAN HET LID DE PATER-VAN DER MEER

Voorgesteld 24 januari 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zorginstellingen, net als gemeenten, btw in rekening gebracht kunnen krijgen bij het inlenen van personeel, terwijl zij deze niet kunnen aftrekken;

constaterende, dat deze btw-plicht de personeelskosten voor zorginstellingen opdrijft;

overwegende, dat dit de oplossing van het personeelstekort in de zorg in de weg staat;

verzoekt de regering om in navolging van het BTW-compensatiefonds voor gemeenten de mogelijkheden van een dergelijke constructie voor zorginstellingen te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-van der Meer