Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127184 nr. 15

27 184
Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 15
MOTIE VAN HET LID STROEKEN

Voorgesteld 23 november 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering heeft voorgesteld om de huidige vrijlatingsregeling in de ABW te vervangen door een vrijlating van de arbeidskorting voor de bijstandsgerechtigden die een categoriale ontheffing van één of meer arbeidsverplichtingen hebben;

overwegende, dat de regering zich beraadt op de eventuele vrijlating van de arbeidskorting, die op basis van het voorliggende wetsvoorstel gekort wordt op de bijstand;

overwegende, dat het aantrekkelijk is de vrijlating van de arbeidskorting toe te passen voor zoveel mogelijk, indien mogelijk voor alle bijstandsgerechtigden;

overwegende, dat dit voorstel de arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden kan stimuleren;

van oordeel, dat de vrijlating van de arbeidskorting voor alle of voor zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden moet gelden;

verzoekt de regering om uiterlijk vóór 1 april 2001 een voorstel aan de Kamer te doen toekomen waarin een vrijlating van de arbeidskorting voor alle of voor zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden wordt geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stroeken