Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127184 nr. 14

27 184
Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 14
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KUIJPER EN GISKES, TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 23 november 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat tengevolge van het nieuwe belastingplan 2001 het verzamelinkomen wijzigt;

overwegende, dat de regering aangeeft dat mogelijke negatieve inkomenseffecten ten gevolge hiervan opgevangen dienen te worden binnen het algemene inkomensbeeld;

stelt vast, dat het wenselijk is negatieve inkomenseffecten zoveel mogelijk te vermijden;

verzoekt de regering:

1. de regeling te monitoren en zodra er signalen zijn dat tengevolge van de Aanpassingswet, negatieve gevolgen optreden bij de groepen die afhankelijk zijn van regelingen waarin het verzamelinkomen een rol speelt, de Kamer hierover direct te informeren;

2. de Aanpassingwet uiterlijk eind 2002 te evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuijper

Giskes