Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127184 nr. 10

27 184
Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 10
MOTIE VAN HET LID KUIJPER

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 13 november 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat om goede redenen in het kader van de Aanpassingswet is gekozen voor het niet indexeren van standaard aftrekposten;

overwegende, dat om goede redenen in het kader van de Aanpassingswet is gekozen voor een afbouw in drie jaar voor de niet-standaard aftrekposten;

overwegende, dat de regering zelf aangeeft dat mogelijk negatieve inkomenseffecten ten gevolge hiervan opgevangen dienen te worden binnen het algemene inkomensbeeld;

stelt vast, dat het wenselijk is deze negatieve inkomenseffecten zo veel mogelijk te vermijden;

spreekt uit dat de regering bij de vaststelling van het jaarlijkse inkomensbeeld hieraan de komende jaren een reden moet ontlenen om zo gericht mogelijk de bedoelde groepen lage inkomens te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuijper