Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200027076 nr. 15

27 076
Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

nr. 15
MOTIE VAN HET LID VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN C.S.

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 22 augustus 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voor herbeoordeling op basis van landbouwkundige onmisbaarheid middelen die voor 10 mei 1999 nog waren toegelaten niet in aanmerking komen;

overwegende, dat bij toekomstige beoordeling van overige middelen door het CTB middelen die voor 10 mei 1999 toegelaten waren, milieuvriendelijker kunnen zijn dan toegelaten middelen van na 10 mei 1999;

verzoekt de regering, de datum 10 mei 1999 als onderscheid tussen middelen die voor herbeoordeling in aanmerking kunnen komen te laten vervallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ardenne-van der Hoeven

Geluk

Van der Vlies