Kamerstukken in dossier 27076

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2000 1999-2000 Kamerstuk 27076, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen); Amendement om drie aspecten m.b.t. landbouwkundige onmisbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen op te nemen in de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-08-2000 1999-2000 Kamerstuk 27076, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen); Amendement over de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van de toelating met ten hoogste twee jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-08-2000 1999-2000 Kamerstuk 27076, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen); Amendement om de mogelijkheid open te laten om middelen toe te laten zolang zij op Europees niveau niet verboden zijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-08-2000 1999-2000 Kamerstuk 27076, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen); Amendement om telers die milieuvriendelijk telen te stimuleren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-08-2000 1999-2000 Kamerstuk 27076, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen); Motie inzake treffen tijdelijke voorziening toelating landbouwkundig onmisbare middelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2000 1999-2000 Kamerstuk 27076, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen); Motie inzake laten vervallen 10 mei 1999 als richtdatum bij herbeoordeling landbouwkundig onmisbare middelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2000 1999-2000 Kamerstuk 27076, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen); Motie inzake aanhouden wetsvoorstel houdende onderzoek naar mogelijke strijdigheid met Europese regelgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2000 1999-2000 Kamerstuk 27076, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen); Motie inzake instellen tijdelijke schaderegeling voor aantoonbaar ernstig door toelatingsverbod getroffen telers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2000 1999-2000 Kamerstuk 27076, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen); Lijst van vragen en antwoorden over 2 brieven van minister Pronk (VROM) over de gevolgen van de uitspraak van de president van het CBB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2000 1999-2000 Kamerstuk 27076, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal