Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200027076 nr. 13

27 076
Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN

Ontvangen 22 augustus 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In onderdeel B, artikel 25c, derde lid, onder a, wordt achter het leesteken «,» de volgende zin toegevoegd: met dien verstande dat bedrijven die zich door milieucertificering onderscheiden, zoals bedoeld in het Milieu Programma Sierteelt, Milieu Bewuste Teelt of vergelijkbare erkende certificering meer malen voor een verlenging van ten hoogste twee jaren in aanmerking kunnen komen, en.

Toelichting

In afwachting op de Europese harmonisatie in de onderhavige problematiek is het noodzakelijk om telers die milieuvriendelijk telen te stimuleren en niet af te straffen. Tevens is het gebruik hiermee controleerbaar en beperkt. Het onderhavige amendement voorziet hierin.

Van Ardenne-van der Hoeven