Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27020-64".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-110774
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-04-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel “Succesvol Taalbeleid": Eindrapportage Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden 2006-2010
Dossiernummer 27020
Dossiertitel Aanpak onderwijsachterstanden
Identifier kst-27020-64
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Ondernummer 64
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-04-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpak onderwijsachterstanden; Brief regering; “Succesvol Taalbeleid": Eindrapportage Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden 2006-2010
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011