Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27017-91".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-11-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitvoering motie Pechtold c.s. (27017, nr. 59) en van der Ham (27017, nr. 78) inzake aanpassing van de kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit
Dossiernummer 27017
Dossiertitel Homo-emancipatiebeleid
Identifier kst-27017-91
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Ondernummer 91
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Homo-emancipatiebeleid; Brief regering; Uitvoering motie Pechtold c.s. (27017, nr. 59) en van der Ham (27017, nr. 78) inzake aanpassing van de kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012