Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127017 nr. 78

27 017 Homo-emancipatiebeleid

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld 23 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat geen en/of gebrekkige voorlichting volgens onderzoek een voedingsbodem vormt voor onbegrip, discriminatie, sociale uitsluiting en geweld;

overwegende, dat voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op elke school van onverminderd groot belang is, ook vanuit het perspectief van de seksuele weerbaarheid, veiligheid en volksgezondheid;

verzoekt de regering de motie-Pechtold c.s. (27 017, nr. 59) onverwijld uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Dijkstra

Van Gent

Smits

Marcouch