Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201027017 nr. 59

27 017
Homo-emancipatiebeleid

nr. 59
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gebleken is dat een groot deel van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs onvoldoende aandacht schenkt aan seksualiteit en seksuele diversiteit;

overwegende, dat de bestaande kerndoelen rond dit onderwerp te veel onduidelijkheid scheppen;

overwegende, dat aandacht in het onderwijs voor seksualiteit en seksuele diversiteit van groot belang is voor seksuele weerbaarheid, een veilig schoolklimaat, tolerantie en acceptatie van homoseksualiteit;

verzoekt de regering de kerndoelen 38 en 43 in deze richting te moderniseren en de Kamer hierover in het voorjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van der Ham

Bouchibti

Van Miltenburg

Halsema

Jasper van Dijk