Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26991-332".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-01-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen
Dossiernummer 26991
Dossiertitel Voedselveiligheid
Identifier kst-26991-332
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 332
Onderwerp Landbouw | Voedselkwaliteit
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-01-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voedselveiligheid; Brief regering; Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012