26 991 Voedselveiligheid

Nr. 304 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 12 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zelfregulering binnen de veetransportsector tot onvoldoende participatie en daarmee tot onvoldoende resultaat leidt;

constaterende, dat het certificeringssysteem «dierwaardig vervoer» slechts minder dan 10% van de veevervoerders bindt;

constaterende, dat binnen dit systeem van zelfregulering vorig jaar volgens onderzoek van Ernst en Young slechts zes steekproeven op slachthuizen en acht steekproeven op een bedrijfslocatie zijn gedaan;

constaterende, dat het bovendien om administratieve controles ging waarbij op geen enkele wijze het welzijn van dieren is getoetst;

verzoekt de regering de controle op veetransporten en slachthuizen niet meer aan de sector over te laten, maar geheel in overheidshanden te nemen en de Kamer binnen drie maanden over de voortgang van dit proces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Naar boven