Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-03-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26956-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-02-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26956
Dossiertitel Beleidsnota Rampenbestrijding 2000–2004
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-26956-30-b1
Identifier kst-26956-30
Ondernummer 30
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Pskey KST84593
Publicatiedatum 2005-03-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsnota Rampenbestrijding 2000-2004; Brief minister bij rapport 'Veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel'
Vergaderjaar 2004-2005