Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201126956 nr. 107

26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2011

Tijdens het spoeddebat over de brand in Moerdijk op 13 januari 2011 (Handelingen II, vergaderjaar 2010–2011, nr. 39, item 7) heb ik uw Kamer gemeld dat de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) verwachtte voor het zomerreces over haar bevindingen te kunnen rapporteren.

Vanwege samenloop met het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie en een zorgvuldige afstemming met de bestuurders van de betrokken veiligheidsregio’s bevindt het onderzoek van de Inspectie OOV zich nog in de hoor-wederhoorfase.

Naar verwachting ontvang ik het onderzoeksrapport in de loop van augustus 2011 van de Inspectie OOV. Ik zal het rapport vervolgens, voorzien van mijn reactie, zo spoedig mogelijk aan uw Kamer aanbieden.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten