Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-07-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26686-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2000-07-13
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26686
Dossiertitel Vaststelling van een kader voor de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pen-sioenstelsel (Kaderwet militaire pensioenen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26686-5
Ondernummer 5
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype staten generaal
Pskey KST47362
Publicatiedatum 2000-07-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kaderwet militaire pensioenen; Nota n.a.v. het verslag
Vergaderjaar 1999-2000