Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-09-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26643-98".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2007-09-17
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26643
Dossiertitel Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-26643-98-b1
Identifier kst-26643-98
Ondernummer 98
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST110127
Publicatiedatum 2007-09-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Informatie- en communicatietechnologie; Brief staatssecretaris ter aanbieding actieplan versnellen gebruik open standaarden en open source software in de publieke sector
Vergaderjaar 2006-2007