Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26643-976".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | ICT
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-16
Documenttitel Motie van de leden Koekkoek en Rajkowski over de afweging van publieke waarden door departementen nader specificeren in het Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik
Dossiernummer 26643
Dossiertitel Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-26643-976
Indiener M. Koekkoek
Indiener Q.M. Rajkowski
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 976
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie van de leden Koekkoek en Rajkowski over de afweging van publieke waarden door departementen nader specificeren in het Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023