Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-04-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26643-676".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-930621
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-04-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Vrijgeven van de broncode van overheidssoftware
Dossiernummer 26643
Dossiertitel Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Identifier kst-26643-676
Indiener R.W. Knops
Ondernummer 676
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-04-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Vrijgeven van de broncode van overheidssoftware
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020