Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26643-280".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-05-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Visiebrief digitale overheid 2017
Dossiernummer 26643
Dossiertitel Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Identifier kst-26643-280
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 280
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Visiebrief digitale overheid 2017
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013