Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26643-1093".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | ICT
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-12-07
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur (Kamerstuk 26643-1014)
Dossiernummer 26643
Dossiertitel Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-26643-1093
Indiener B.C. Kathmann
Indiener S.R. Muller
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1093
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1120295
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-12-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur (Kamerstuk 26643-1014)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024