Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26642-136".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-704863
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding afschrift beantwoording EC consultatie: evaluatie van het Europees Sociaal Fonds 2007-2013
Dossiernummer 26642;22112
Dossiertitel Europees Sociaal Fonds (ESF)
Identifier kst-26642-136
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 136
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Europees Sociaal Fonds (ESF); Brief regering; Aanbieding afschrift beantwoording EC consultatie: evaluatie van het Europees Sociaal Fonds 2007-2013
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016