Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526642 nr. 131

26 642 Europees Sociaal Fonds (ESF)

Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2015

Bijgaand ontvangt u conform het verzoek van uw Kamer van 3 maart 2015 het adviesrapport ABDTOPConsult met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG)1.

In mijn brief van 24 november 2014 heb ik u gemeld dat ABDTOPConsult mij heeft geadviseerd een bedrag van 3,6 miljoen euro voor rekening van de vier fondsen te laten komen (Kamerstuk 26 642, nr. 129). Gelet op de onzekerheid over de financiële draagkracht van de fondsen ben ik met de fondsen overeengekomen dat zij in één keer een bedrag van 3,2 miljoen euro terugbetalen aan SZW. Dit bedrag heb ik in december 2014 ontvangen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl