Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26485-211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-542328
Bijlage blg-542330
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-06-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken met betrekking tot de aanpak van misstanden in de steenkoolketen (opnieuw rond i.v.m. de nagezonden bijlagen)
Dossiernummer 26485
Dossiertitel Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Identifier kst-26485-211
Indiener E.M.J. Ploumen
Ondernummer 211
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-07-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief regering; Stand van zaken met betrekking tot de aanpak van misstanden in de steenkoolketen (opnieuw rond i.v.m. de nagezonden bijlagen)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015