Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26485-126".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-03-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Ontwikkelingen in het MVO-beleid en over de bevordering van de naleving van de OESO-richtlijnen
Dossiernummer 26485
Dossiertitel Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Identifier kst-26485-126
Indiener H. Bleker
Ondernummer 126
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-04-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief regering; Ontwikkelingen in het MVO-beleid en over de bevordering van de naleving van de OESO-richtlijnen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012