Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-H".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-16
Documenttitel Brief van de minister van SZW en de minister voor APP ter aanbieding van het rapport ‘Spiegel Bestaanszekerheid 2022’
Dossiernummer 26448;36200-XV
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-26448-H
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer H
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-21
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief van de minister van SZW en de minister voor APP ter aanbieding van het rapport ‘Spiegel Bestaanszekerheid 2022’
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023