Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-559".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-698158
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 februari 2016, over de reparatie van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
Dossiernummer 26448
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
Identifier kst-26448-559
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 559
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 februari 2016, over de reparatie van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016