Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-545".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 september 2015, over WW-dagloon
Dossiernummer 26448
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
Identifier kst-26448-545
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 545
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 september 2015, over WW-dagloon
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2015-2016