Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-06-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-514".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-337115
Bijlage blg-337116
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-05-26
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Voortgang veranderprogramma SVB Tien
Dossiernummer 26448
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
Identifier kst-26448-514
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 514
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-06-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Voortgang veranderprogramma SVB Tien
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014