Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26419-82".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-916187
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-12-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsreactie op het advies ’Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)
Dossiernummer 26419
Dossiertitel Toerisme en recreatie
Identifier kst-26419-82
Indiener M.C.G. Keijzer
Ondernummer 82
Onderwerp Cultuur en recreatie | Recreatie
Onderwerp Economie | Toerisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-12-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toerisme en recreatie; Brief regering; Kabinetsreactie op het advies ’Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020