Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26419-44".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-120206
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de sectorvisie “Versterken en Veraangenamen” van Gastvrij Nederland en beantwoording vragen commissie over recreatie
Dossiernummer 26419
Dossiertitel Toerisme en recreatie
Identifier kst-26419-44
Indiener H. Bleker
Ondernummer 44
Onderwerp Cultuur en recreatie | Recreatie
Onderwerp Economie | Toerisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-07-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Toerisme en recreatie; Brief regering; Reactie op de sectorvisie “Versterken en Veraangenamen” van Gastvrij Nederland en beantwoording vragen commissie over recreatie
Uitgiftedatum 2011-06-16
Vergaderjaar 2010-2011