Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26257-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 1998-11-20
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26257
Dossiertitel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26257-7
Ondernummer 7
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST32269
Publicatiedatum 1998-11-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten; Nota n.a.v. het verslag
Vergaderjaar 1998-1999