Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-01-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26150-110".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-147339
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-12-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het initiële rapport van het Koninkrijk der Nederlanden aan het kinderrechtencomité van de Verenigde Naties (CRC) in Genève
Dossiernummer 26150
Dossiertitel Algemene Vergadering der Verenigde Naties
Identifier kst-26150-110
Indiener U. Rosenthal
Ondernummer 110
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-01-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Algemene Vergadering der Verenigde Naties; Brief regering; Aanbieding van het initiële rapport van het Koninkrijk der Nederlanden aan het kinderrechtencomité van de Verenigde Naties (CRC) in Genève
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012