Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26093-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-10-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26093;26100;25860;26025
Dossiertitel Ministeriële verantwoordelijkheid bestedingen ontwikkelingssamenwerking
Dossiertitel Rechtmatigheidsonderzoek 1997
Dossiertitel Financiële verantwoordingen over het jaar 1997
Dossiertitel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997 (slotwet)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26093-3
Ondernummer 3
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST31639
Publicatiedatum 1998-10-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging begroting uitgaven en ontvangsten Buitenlandse Zaken (V) 1997 (Slotwet); Verslag wetgevingsoverleg op 14 oktober 1998
Vergaderjaar 1998-1999