Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926063 nr. 18

26 063
Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

nr. 18
MOTIE VAN HET LID HARREWIJN

Voorgesteld 8 april 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gedetineerden na invoering van deze wet geen aanspraak meer hebben op een sociale verzekeringsuitkering gedurende hun detentie;

overwegende, dat deze gedetineerden en anderen die bij detentie loon of uitkering verliezen, op het moment dat zij terugkeren in de maatschappij mogelijk geen woning meer hebben, te maken hebben gehad met doorlopende lasten en extra financiële middelen nodig hebben om hun bestaan weer op te bouwen;

overwegende, dat vanuit de bijzondere bijstand niet altijd kan worden voorzien in dit soort kosten;

overwegende, dat gedetineerden in het buitenland soms zelf in hun bestaanskosten moeten voorzien;

verzoekt de regering de mogelijkheid en de wenselijkheid van een detentie- en resocialisatiefonds te verkennen om een bijdrage te leveren aan niet elders voorziene kosten van gedetineerden in Nederland die terugkeren in de maatschappij na een periode van detentie en voor gedetineerden in het buitenland die zelf in hun bestaanskosten moeten voorzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harrewijn