Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25891-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25891-(R1609)
Dossiertitel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25891-3
Ondernummer 3
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST27831
Publicatiedatum 1998-02-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 1997-1998