Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-456".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-09
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over het ‘Meerjarenplan 2023-2026 en Jaarplan 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie'(Kamerstuk 25883-447)
Dossiernummer 25883
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-25883-456
Indiener T. Kuzu
Indiener E.E. van den Broek
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 456
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1073172
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-10
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ‘Meerjarenplan 2023-2026 en Jaarplan 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie'(Kamerstuk 25883-447)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023