Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-436".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-06-14
Documenttitel Motie van de leden Kathmann en Maatoug over een tegemoetkomingsfonds long covid voor in ieder geval werknemers in het onderwijs en de zorg
Dossiernummer 25883
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-25883-436
Indiener B.C. Kathmann
Indiener S. Maatoug
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 436
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-06-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Motie; Motie van de leden Kathmann en Maatoug over een tegemoetkomingsfonds long covid voor in ieder geval werknemers in het onderwijs en de zorg
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022