Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-253".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-545830
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-07-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding rapport 'Evaluatie adviestrajecten problematisch ziekteverzuim'
Dossiernummer 25883
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
Identifier kst-25883-253
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 253
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-07-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Brief regering; Aanbieding rapport 'Evaluatie adviestrajecten problematisch ziekteverzuim'
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015