Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-242".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-07-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 mei 2014, over arbeidsomstandigheden
Dossiernummer 25883
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
Identifier kst-25883-242
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 242
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-07-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 mei 2014, over arbeidsomstandigheden
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2013-2014