Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-239".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-05-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgang programma Duurzame Inzetbaarheid
Dossiernummer 25883
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
Identifier kst-25883-239
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 239
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-05-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Brief regering; Voortgang programma Duurzame Inzetbaarheid
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014