Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-237".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-04-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over 'Dodelijk ongeval in mestsilo in Makkinga'
Dossiernummer 25883
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
Identifier kst-25883-237
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 237
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-05-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Brief regering; Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over 'Dodelijk ongeval in mestsilo in Makkinga'
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014