Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-220".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-05-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken project duurzame inzetbaarheid
Dossiernummer 25883
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
Identifier kst-25883-220
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 220
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Brief regering; Stand van zaken project duurzame inzetbaarheid
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013