Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-05-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-182".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-112406
Bijlage blg-112407
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-05-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding Jaarverslagen over 2010 van de Arbeidsinspectie (AI) en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
Dossiernummer 25883;17050
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
Identifier kst-25883-182
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 182
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-05-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Brief regering; Aanbieding Jaarverslagen over 2010 van de Arbeidsinspectie (AI) en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011