Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25860-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1998-01-16
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25860
Dossiertitel Ministeriële verantwoordelijkheid bestedingen ontwikkelingssamenwerking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25860-1
Ondernummer 1
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST27166
Publicatiedatum 1998-01-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Ministeriële verantwoordelijkheid bestedingen ontwikkelingssamenwerking; Brief minister bij de nota Beheer en Toezicht
Vergaderjaar 1997-1998