Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201225847 nr. 106

25 847 Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten

Nr. 106 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 6 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het conceptbestek voor de aanbesteding van het bovenregionaal doelgroepenvervoer voor te leggen aan de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten