Kamerstukken in dossier 25847

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Brief minister met het kabinetsstandpunt op de tweede evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-01-1998 1997-1998 Kamerstuk 25847, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Verslag algemeen overleg op 18 maart 1998

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-1998 1997-1998 Kamerstuk 25847, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Brief regering; Reactie op motie Leijten en De Mos (33000 XVI, nr. 44) en Motie Wolbert c.s. (33000 XVI, nr. 33) m.b.t. het Valysvervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 25847, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 25847, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Brief regering; Visiebrief regionaal vervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 25847, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Brief regering; Stand van zaken van de uitvoering van de motie Aptroot/Bashir (Kamerstuk 33000-XII, nr. 16).

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 25847, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Brief regering; Beleidsmatige uitgangspunten bij aanbesteding bovenregionaal gehandicaptenvervoer (BRV)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 25847, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2012, inzake Valys / Doelgroepenvervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2012 2011-2012 Kamerstuk 25847, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Motie; Motie van het lid Leijten over volledige inspraak van belanghebbenden in Valys

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 25847, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Motie; Motie van het lid Leijten over voorleggen van het conceptbestek voor de aanbesteding aan de Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 25847, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal