Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201225847 nr. 105

25 847 Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten

Nr. 105 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 6 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is dat gebruikers en vervoerders van Valys niet alleen vooraf moeten kunnen aangeven wat belangrijk is voor de uitvoering van bovenregionaal doelgroepenvervoer (Valys), maar ook dienen mee te beslissen over het bestek;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat belanghebbenden volledige inspraak hebben in het op te stellen bestek bij de aanbesteding van het bovenregionaal doelgroepenvervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten