Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25839-27".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2001-11-16
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25839
Dossiertitel Tegoeden Tweede Wereldoorlog
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25839-27
Ondernummer 27
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Cultuur en recreatie | Kunst
Organisatietype staten generaal
Pskey KST57184
Publicatiedatum 2001-11-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Tegoeden Tweede Wereldoorlog; Brief staatssecretaris met een nadere regeringsreactie op de aanbevelingen van de Commissie Ekkart
Vergaderjaar 2001-2002