Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25834-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-07-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 mei 2015, over Arbeidsomstandigheden
Dossiernummer 25834
Dossiertitel Problematiek rondom asbest
Identifier kst-25834-100
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 100
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-07-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Problematiek rondom asbest; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 mei 2015, over Arbeidsomstandigheden
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2014-2015